Logo centra
 
Centrum pro zvířata v nouzi - při ZOO v Ústí nad Labem
 
 
Psí prosba (převzato)

PSÍ PROSBA

Můj život trvá 10 až 15 let. Každé odloučení od Tebe mi působí smutek. Pamatuj. Ty sis mě pořídil.

Dej mi čas, abych pochopil, co ode mne chceš. Důvěřuj mi, nikdy Tě úmyslně nezklamu.

Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátele a zábavu. Já mám jen Tebe.

Povídej si se mnou, i když Tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším Tvůj hlas.

Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě hravě kousnout, ale já to neudělám.

Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby nebo jsem líný, uvažuj: třeba mi není dobře, nebo jsem unavený.

Starej se o mne, jsem-li starý. I Ty jednou zestárneš. Buď v mých těžkých chvílích se mnou. S Tebou je pro mne všechno lehčí.

Až se můj čas naplní, nenech mne trpět. V případě nutnosti ukonči mé trápení včas, jen Tě prosím, zůstaň v téhle chvílí se mnou.

Tvůj psí kamarád 
Kontakt do útulku: utulek(zavináč)utulek-ul.cz
Kontakt na správce stránek: webmaster(zavináč)utulek-ul.cz
20. 06. 2024
13:41