Logo centra
 
Centrum pro zvířata v nouzi - při ZOO v Ústí nad Labem
 
 

Činnost Centra pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem

Centrum pro zvířata v nouzi (dříve Městský útulek pro opuštěná zvířata) byl založen v roce 1995. Za dobu své existence se dostalo do povědomí mnoha Ústečanů a díky své prezentaci v regionálních i celostátních médiích i do povědomí lidí v širokém okolí. Útulek má uzavřeny smlouvy o spolupráci s některými obcemi ústeckého okresu, kterým za poplatek poskytuje své služby v jejich katastru.

Centrum pro zvířata v nouzi slouží jako útočiště pro opuštěná a týraná zvířata a jako záchranná stanice pro zvířata naší fauny. Převážně se jedná o psy a kočky. Významná část psů bývá odchycena či převzata od občanů nebo ochycena městskou policií. Centrum odchyty zvířat neprovádí, spolupracuje s městskou policií, která pro něj tuto službu zajišťuje. Někteří psi jsou odchyceni a odebráni majitelům, jelikož se o ně špatně nebo nedostatečně starají. Bohužel v některých případech se jedná pouze o způsob, jak se někteří majitelé zbavují svého svěřence na náklady města. Občas jsou tak nechtění psi přivázáni u útulku či v jeho okolí. Již od vzniku centrum provádí cílené kastrace potulných koček, kterých je v našem města mnoho. Dohlíží také na to, aby byla tato populace zdravá a nevyskytovaly se v jednotlivých lokalitách různé nemoci, které by třeba mohly ohrozit i člověka.

Přijatí psi jsou zpočátku umístěni v karanténě. Zde jsou odblešeni, odčerveni, očkováni a očipováni. Čipování psů se provádí od poloviny roku 2008 u všech jedinců, kteří projdou centrem. Zároveň se centrum podílí na vytváření registru všech očipovaných psů, kteří se vyskytují v katastru města. Díky tom, že jsou psi označeni čipem, se výrazně zvýšila pravděpodobnost, že se psi dostanou zpět ke svému majiteli.Pokud jsou psi po prodělané karanténě v dobrém zdravotním stavu, jsou přemístěni do chovných kotců, které jsou přístupné návštěvníkům útulku k prohlídce. Zároveň s tím jsou nabízeni zájemcům zejména prostřednictvím webových stránek či prezentováni v tisku, rozhlasu, případně v televizi. Tímto se snažíme zvýšit šanci na umístění do nových rodin.

Nezanedbatelnou roli v činnosti a propagaci centra hrají i děti z ústeckých sídlišť, které pravidelně navštěvují své psí kamarády, cvičí s nimi, chodí na procházky a odvádějí velkou práci při adaptaci nepřizpůsobivých a těžko ovladatelných psů na podmínky normálního psího života. Odměnou jim je pouze možnost účastnit se společně s útulkovými psy různých výstav "voříšků", soutěží útulkových psů, nabídek psů spojených s národními výstavami apod. v rámci severočeského regionu i v Praze. Za svou činnost zaslouží všechny děti velké poděkování od pracovníků útulku a lze jen doufat, že stále více dětí bude trávit svůj volný čas smysluplně a v pomoci potřebným.

Městský útulek pro opuštěná zvířata je financován z prostředků Magistrátu města Ústí nad Labem prostřednictvím Zoologické zahrady v Ústí nad Labem, která je v současné době právně provozovatelem Centra pro zvířata v nouzi. Část prostředků na vybavení je získávána formou sponzorských darů od příznivců či sbírek. Řada prostředků je získávána formou věcných darů. Nejnověji nabízenou možností finanční pomoci je "virtuální adopce".

Více informací najdete pod následujícími odkazy:


 
Kontakt do útulku: utulek(zavináč)utulek-ul.cz
Kontakt na správce stránek: webmaster(zavináč)utulek-ul.cz
14. 07. 2024
15:50