Logo centra
 
Centrum pro zvířata v nouzi - při ZOO v Ústí nad Labem
 
 
Vyhláška města Ústí nad Labem "o volném pohybu psů"

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se usneslo dne 19.9.2002 vydat Obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem č. 89/2002 (o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k ochraně občanů před hlukem). Protože část této vyhlášky (konkrétně článek 4) se přímo týká všech chovatelů psů a jejich pohybu se psy na území města Ústí nad Labem, uvádíme zde znění této části.

Celou vyhlášku naleznete například na stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem.

------------- zde citujeme znění uvedené vyhlášky -------------

Čl. 4
Stanovení povinností pro volný pohyb psů na veřejných prostranstvích


1. Na veřejném prostranství je majitel nebo držitel psa povinen vést jej na vodítku, s výjimkou lokalit označených cedulí s nápisem „Místo pro volný pohyb psů“.

Jedná se o tyto lokality:

Městský obvod Ústí nad Labem - město
- Střížovický vrch
- Mariánská skála
- Bertino údolí
- Větruše
- Podhoří

Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa
- Lesopark-potoky (okolí Chuderovského potoka za ul. Mezní)
- Pod Univerzitou J.E.Purkyně (mezi ul. Bělehradská a Krušnohorská)
- Erbenova vyhlídka
- Pod Hůrkou
- Mariánská skála

Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice
- k.ú. Krásné Březno:
* pozemek v ul. Neštěmická ohraničený komunikací k Penny marketu a pekárnou Inpeko, p.p.č. 1481/1,
* pravá strana nad konečnou linky MHD č. 55, p.p.č. 1478,
* za svodidlem křižovatky ul. Neštěmická a Obvodová poblíž panelové pojky Vyhlídka a Neštěmice, část p.p.č. 861/126,

- k.ú. Neštěmice:
* pozemek v ul. Seifertova ohraničený příjezdovou komunikací k prodejně Albert a Neštěmickým potokem, p.p.č. 38 a 29,

- k.ú. Mojžíř:
* pozemek za sídlištěm Jindřicha Plachty podél trati ČD, pás na úrovni březového háje o výměře 190 x 20 m, část p.p.č. 322,
* část pozemků nad komunik. v ul. Picassova, p.p.č.697/121 a 697/123

Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov
- U starého krematoria, p.p.č. 630
- garáže M. Hubnerové, p.p.č. 1220/1
- garáže M. Hubnerové, p.p.č. 1223/1
- Sedlo, p.p.č. 198
- Sedlo, p.p.č. 200.

2. Na takto vymezených plochách je majitel (držitel) zvířete nadále plně zodpovědný za svého psa a je povinen dodržovat všechny obecně platné právní předpisy (např. občanský zákoník, zákon o ochraně zvířat proti týrání, veterinární zákon, zákon o myslivosti ad.). Lokality pro volný pohyb psů jsou graficky vyobrazeny v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

------------- konec citace -------------


Dodržování vyhlášky mohou podle čl. 5 kontrolovat strážníci Městské policie Ústí nad Labem a příslušníci Policie České republiky. Nejenom, že to již kontrolují, ale nedodržování vyhlášky také "ohodnocují" finanční částkou. A že tuto částku neplatí oni, ale přistižený majitel (držitel) psa, to asi není třeba zdůrazňovat. :-)

Ondřej Černý

 
Kontakt do útulku: utulek(zavináč)utulek-ul.cz
Kontakt na správce stránek: webmaster(zavináč)utulek-ul.cz
21. 05. 2024
02:58